Tanım dijital sanat

Sanat ifadesine, gerçeğin temsilini veya hayali bir şeyi yansıtmayı sağlayan insan ifadesi denir. Diğer yandan Digital, ayrık ve ikili sinyallerde kodlanmış bilgilerle çalışan (genellikle 0 ve 1 rakamlarıyla gösterilen iki değeri benimseyen) sisteme uygulanabilen bir sıfattır.

Dijital sanat

Dijital sanat kavramı bu bağlamda genellikle tartışma konusudur. Genel olarak, dijital sanatın bilgisayar araçlarının kullanılmasıyla yaratıldığı düşünülmektedir. Bir bilgisayarla (bilgisayarla) geliştirilen bir çalışma, bu nedenle dijital sanatın bir tezahürüdür.

Dijital sanatı, maddi bir desteğe bağlı olmadıklarını ve hatta sanal bir şekilde erişilebilir olduklarını anlamında, eserlerin kaydileştirilmesiyle ilişkilendiren kişiler var. Öte yandan, çalışmalar doğrudan fiziksel araçların kullanılmasını gerektirmez. Bu akıl yürütmenin ardından dijital sanat internette gelişir.

Başka bir konum dijital sanatı etkileşim seçenekleriyle ilişkilendirir . Çoğu geleneksel eserden farklı olarak, bu sanatsal dal alıcıya dahil olma, katılma ve hatta söz konusu işten bir tür tepki ya da tepki alma konusunda yardımcı olur.

Tüm bu fikirleri göz önüne alarak, yazılımla oluşturulmuş bir resmin, köprülerin kullanımına dayanan bir hikayenin ve bir bilgisayar kullanılarak yansıtılan üç boyutlu bir heykelin dijital sanat ifadelerinin bazı örnekleri olduğunu söyleyebiliriz.

Yukarıdakilerin hepsine ek olarak, dijital sanatla ilgili aşağıdakiler gibi başka bir ilgili veri grubunu da bilmeye değer:
- Vurgulanması gereken ana hususlardan biri, alternatif dünyalar yaratmaya izin vermesi ve bizi çevreleyen her şeyin klasik temsili olanı ile güçlü bir şekilde kırılmasıdır.
- Bu tür sanatın ilk sergisinin 50'lerin on yılında gerçekleştiği, özellikle Sanford Müzesi'nde 1953 sergisi olduğu düşünülüyor.
- Dijital sanatta birçok çeşit ve yöntem vardır. Bunlardan en önemlileri üç boyutlu veya 3D sanat, Pixel Art (düzenleme yazılımının kullanıldığı), airbrushing (dijital airbrush), dijital fotoğrafçılık ve dijital heykel.
- Alman George Nees, dijital sanatın ilk alimleri, teorisyenleri ve sanatçılarından biridir. İlk sergisini 1965 yılında bilgisayarla yapılan grafikler üzerine yaptığı düşünülüyor.
-Amerikan Laurence Gartel, sanatta önem verdiğimiz rakamlardan bir diğeri. Bilgisayarını yeni sanat eserlerini biçimlendirmek ve hatta kendi fotoğraflarını rötuşlamak için kullandı.
- Swiss Yves Netzhammer, dijital sanat alanında şahanedir çünkü üç boyutlu animasyonların yaratılmasında önemli bir rol oynamıştır.
-Margaret Eicher, Myron Krueger veya Vera Molnar, söz konusu dijital sanatta bir iz bırakan diğer kişiliklerdir.

Tavsiye
 • tanım: sterilizasyon

  sterilizasyon

  Sterilizasyon , sterilizasyonun etkisi ve etkisidir . Bu fiil , patojenik mikropların yok edilmesi veya daha önce olmayan bir şeyi steril ve kısır hale getirme eylemini ifade eder. Örneğin: "Lütfen bu cihazların sterilizasyonuna dikkat edin" , "Enfeksiyon müdahalede kullanılan tıbbi malzemenin sterilizasyonundaki bir başarısızlıktan kaynaklandı" , "Sokak köpeklerinin sterilizasyonu, çoğaltılmadan üremeyi önlemek için gereklidir. kontrol . " Bu ne
 • tanım: iş

  Latin varsayımından itibaren, konu bir şeyin konusudur . Konu ya da konuşma, düşünce vb. İle ilgilidir. Örneğin: "Nüfus sayımı sorununun ne olduğunu anlamıyorum, hangi verileri vermek zorundayım?" , "Şey, Mariano’un bıraktığı ve faturaları ödemek için parayı bırakmadığı" , "Efendim, orada olduğunu bildirmek istedim. Resepsiyonda Dr. Listorti: Fon
 • tanım: hertz

  hertz

  Hertz terimi, saniyede 1 devire eşdeğer bir frekans birimi olan hertz ile eş anlamlı olarak kullanılabilir. Sembolü Hz'dir . Konsept uygun bir isimden geliyor: 22 Şubat 1857'de Hamburg'da doğmuş ve 1 Ocak 1894'te Bonn'da ölmüş bir fizikçi olan Heinrich Rudolf Hertz . Bu Alman bilim insanı elektromanyetik dalgaların oluşumu, tespiti ve iletimi üzerine önemli çalışmalar geliştirdi. Elektromanyetik alan
 • tanım: Toyotism

  Toyotism

  Toyotizm , 1970'lerin başında Fordizm'in yerini alan bir zincir üretim modu olarak adlandırılır. Bu nedenle kavramı anlamak için zincir üretim fikrinin ne anlama geldiğini bilmeliyiz. Bu işlem , bir montaj hattı veya montaj hattı kullanmayı gerektirir. Bu şekilde, çalışanların her biri hareket etmeden, aksama süresini ortadan kaldırarak ve uzmanlığı tercih etmeden tek bir işlem gerçekleştirir. Fordizm, bu bağlamda, mal
 • tanım: yerleşme

  yerleşme

  Yasaya yerleşim ve yerleşim ya da yerleşim sonucu denir. Diğer yandan bu fiil , bir inşaatı bir yere yerleştirmek veya bir şeyi sağlam veya sabit yapmak anlamına gelebilir. Genel düzeyde, bir grup insanın kuruluşunun gerçekleştiği alana yerleşim olarak bilinir. Bir köy ve bir şehir , bu çerçevede, insan yerleşimleridir. Günümüzde, kavramın
 • tanım: nabız

  nabız

  Latince pulsus'un bir türevi olarak doğan puls kelimesi, kalp kası pompalayan kanın sürekli geçişinin bir sonucu olarak arterlerin atılmasını açıklar. Kanın ilerlemesinden kaynaklanan gerginlik dalgası ile arter genişler ve bu hareket vücudun çeşitli bölgelerinde, bileklerde ve boyunda olduğu gibi algılanabilir (çünkü bu vücut sektörlerinde arterler daha fazladır. derinin yanında). Radyal