Tanım dijital sanat

Sanat ifadesine, gerçeğin temsilini veya hayali bir şeyi yansıtmayı sağlayan insan ifadesi denir. Diğer yandan Digital, ayrık ve ikili sinyallerde kodlanmış bilgilerle çalışan (genellikle 0 ve 1 rakamlarıyla gösterilen iki değeri benimseyen) sisteme uygulanabilen bir sıfattır.

Dijital sanat

Dijital sanat kavramı bu bağlamda genellikle tartışma konusudur. Genel olarak, dijital sanatın bilgisayar araçlarının kullanılmasıyla yaratıldığı düşünülmektedir. Bir bilgisayarla (bilgisayarla) geliştirilen bir çalışma, bu nedenle dijital sanatın bir tezahürüdür.

Dijital sanatı, maddi bir desteğe bağlı olmadıklarını ve hatta sanal bir şekilde erişilebilir olduklarını anlamında, eserlerin kaydileştirilmesiyle ilişkilendiren kişiler var. Öte yandan, çalışmalar doğrudan fiziksel araçların kullanılmasını gerektirmez. Bu akıl yürütmenin ardından dijital sanat internette gelişir.

Başka bir konum dijital sanatı etkileşim seçenekleriyle ilişkilendirir . Çoğu geleneksel eserden farklı olarak, bu sanatsal dal alıcıya dahil olma, katılma ve hatta söz konusu işten bir tür tepki ya da tepki alma konusunda yardımcı olur.

Tüm bu fikirleri göz önüne alarak, yazılımla oluşturulmuş bir resmin, köprülerin kullanımına dayanan bir hikayenin ve bir bilgisayar kullanılarak yansıtılan üç boyutlu bir heykelin dijital sanat ifadelerinin bazı örnekleri olduğunu söyleyebiliriz.

Yukarıdakilerin hepsine ek olarak, dijital sanatla ilgili aşağıdakiler gibi başka bir ilgili veri grubunu da bilmeye değer:
- Vurgulanması gereken ana hususlardan biri, alternatif dünyalar yaratmaya izin vermesi ve bizi çevreleyen her şeyin klasik temsili olanı ile güçlü bir şekilde kırılmasıdır.
- Bu tür sanatın ilk sergisinin 50'lerin on yılında gerçekleştiği, özellikle Sanford Müzesi'nde 1953 sergisi olduğu düşünülüyor.
- Dijital sanatta birçok çeşit ve yöntem vardır. Bunlardan en önemlileri üç boyutlu veya 3D sanat, Pixel Art (düzenleme yazılımının kullanıldığı), airbrushing (dijital airbrush), dijital fotoğrafçılık ve dijital heykel.
- Alman George Nees, dijital sanatın ilk alimleri, teorisyenleri ve sanatçılarından biridir. İlk sergisini 1965 yılında bilgisayarla yapılan grafikler üzerine yaptığı düşünülüyor.
-Amerikan Laurence Gartel, sanatta önem verdiğimiz rakamlardan bir diğeri. Bilgisayarını yeni sanat eserlerini biçimlendirmek ve hatta kendi fotoğraflarını rötuşlamak için kullandı.
- Swiss Yves Netzhammer, dijital sanat alanında şahanedir çünkü üç boyutlu animasyonların yaratılmasında önemli bir rol oynamıştır.
-Margaret Eicher, Myron Krueger veya Vera Molnar, söz konusu dijital sanatta bir iz bırakan diğer kişiliklerdir.

Tavsiye
 • popüler tanım: vatandaş

  vatandaş

  Vatandaş , şehre ait veya bunlarla ilgili olandır. Öte yandan bir şehir, nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu ve sakinleri (vatandaşları) genellikle tarımsal faaliyette bulunmayan kentsel alandır. Bu nedenle vatandaş, bir şehirde yaşayan kişidir . Genellikle sektörde veya hizmet sektöründe çalışır, kırsal kesimde yaşayan ve kırsal işlerle uğraşan çiftçinin aksine. Terim şu anda bireyi siyasi hak
 • popüler tanım: gök gürültüsü

  gök gürültüsü

  Gök gürültüsü teriminin anlamını bulmak için, öncelikle etimolojik kökenini bilmeye devam etmemiz gerekir. Ve bu durumda Latince'den, özellikle sırayla "tonare" fiilinden gelen "tronitum" (gök gürültüsü) türünden geldiğini söyleyebiliriz. Bu "gökgürültüsü" veya "gürlemek" olarak çevrilebilir. Thunder'a yıldırımla b
 • popüler tanım: ambargo

  ambargo

  Imbarricare. Bu, şu anda bizi işgal eden ambargo terimine evrimi yol açan Latince bir kelimedir. "Ön" ve " engelle " olarak çevrilebilecek barikat çekirdeğinden oluşan bir kelimedir. Bu nedenle, bu birlik yoluyla, analiz ettiğimiz kavramın kelimenin tam anlamıyla "yoğun barikat" anlamına geldiğini belirleyebiliriz. Ambargo kavr
 • popüler tanım: barok

  barok

  Barok , Fransız barok döneminden gelen ve on yedinci ve on sekizinci yüzyılın ortalarında geliştirilen kültürel bir hareket ve sanatsal tarzı tanımlamayı sağlayan bir terimdir. Barok çeşitli disiplinlere ( mimari , resim , müzik , edebiyat vb.) Ulaştı ve aşırı süslemeyle karakterize edildi. Baskın stil olarak B
 • popüler tanım: mübarek

  mübarek

  Kutsanmış Latince beātus kelimesinden gelen bir kavramdır . Bir sıfat olarak, Katolik Kilisesi'nin papası tarafından kutsanmış veya dövülmüş olarak niteleyebilirsiniz. Bu fikir ayrıca sık sık tapınağa giden dindar kişiyi isimlendirmek için bir isim olarak da kullanılabilir; topluluğa yerleşmedikçe dini bir alışkanlık giyen konu; ve dini bir alışkanlık giyen ve toplumu adına faaliyetler yürüten kadına . Ölen kişi genellikle Papa'nı
 • popüler tanım: çağdaş

  çağdaş

  Çağdaş sıfat Latince dilinde etimolojik kökene sahiptir ( çağdaş ). Açıkça belirlenen çeşitli bileşenlerin toplamının sonucu olan bir kelimedir: -Bir "ile", "eşit" veya "birlikte" olarak çevrilebilir. -Adın "tempus", "zaman" ile eşdeğerdir. - Üyeliği belirtmek