Tanım üretim bütçesi

Bütçe, belirli bir süre için gelir ve gider tahminlerini toplayan belge veya şablondur. Genellikle bir bütçe, bir projeyi tamamlamanın veya bir etkinliği geliştirmenin ne kadar paraya mal olacağını hesaplamak için kullanılır.

Bir üretim planını doğru bir şekilde geliştirmek için, üretim sürecinde verimlilik ve istikrar arayışı ile ilgili bazı politikaları benimsemek, tesisleri en iyi şekilde kullanmak ve bitmiş ve yapım aşamasında ürünler dengesini sağlamak gerekir. Başka bir deyişle, piyasada olumlu sonuçlar elde etmek için, üretim ve stoklara aynı derecede dikkat etmek esastır.

Üretim bütçesinin hesaplanması, özellikle her bir ürün tipi için ve fiziksel birimlerin sayısı dikkate alınarak yapılmalıdır. Başarı ile gerçekleştirmenin temelleri şunlardır:

* Bitmiş ürün sayısında ifade edilmesi gereken toplam üretim ihtiyacını belirlemek;

* Şirketin ve üretim süreci ile ilgili bir görev üstlendikleri ekipman veya teçhizatın çalışma kapasitesini belirlemek ;

* İşçilik ve hammaddelerin mevcudiyetini tanımlamak;

* Üretim sürecinin hem olumsuz hem de olumlu potansiyel sonuçlarını analiz eder.

Üretim bütçesi bir yıllık bir süre için hesaplandıktan sonra, örneğin, her bir şirketin özelliklerine göre, örneğin her bir şirketin ihtiyaçlarına göre, çeyrek, ay veya hafta olarak ölçülebilen daha kısa sürelere ayrılması gerekir. pazar veya faaliyet gösterdiği pazarlar.

Satış bütçesinden farklı olarak, üretim bütçesinin , tüm üretim süreci boyunca piyasa koşullarından bağımsız olarak mümkün olan en yüksek istikrarı sağlayacak şekilde planlanması gerektiğini belirtmek ilginçtir. Başka bir deyişle, bir şirket iniş ve çıkışları gerçekçi bir şekilde kabul ederek yılın her dönemi için satış tahmininde bulunurken, üretimi planlarken tekdüzelik aramak zorundadır.

Üretim sürecine katılmak için gereken personel ile ilgili olarak, sağlık sorunları ve beklenmeyen istifalar gibi belirli rahatsızlıklara rağmen, tüm çalışanlara sahip olmanın her zaman mümkün olmadığını unutmamak önemlidir. Bu nedenle, % 85'den daha büyük bir kapasitesi öngörmek önerilmez.

Tavsiye
 • popüler tanım: kas gücü

  kas gücü

  Latince fortia kelimesi yürürlükte olan, birkaç kullanım alanı olan bir kavramdır. Direnç yapma, ağırlık kaldırma veya bir şey taşıma yeteneği olabilir. Öte yandan, kas , kaslarla bağlantılıdır: esasen büzüşen ve uzayabilen liflerden oluşan organlar. Kas kuvveti , kasılma sırasında tek bir eforla bir yüke karşı gerginlik geliştirme kabiliyeti olarak tanımlanabilir. Kas kuvveti sayesinde, bir kası
 • popüler tanım: kaçırma

  kaçırma

  Kaçırılma kavramı, Latin kaçırmada kökenine sahiptir ve bir organın veya bir kurumsal yapının bir parçasının hayali bir şekilde bir vücudu iki simetrik karaktere bölen orta düzlemden uzaklaştığı olgusunu açıklar. Uzmanlara göre, enine yönelimin yer değiştirmesidir. Bu anlamda, kaçırma karşıtı hareketin, bedenin bir kısmı simetri düzlemine yaklaştığında meydana gelen bir olay olan adduksiyon olduğu söylenmelidir. Felsefe için , kaçınılmaz bir akıl yürü
 • popüler tanım: yengeç

  yengeç

  Bir yengeç , desapodların düzenine ait bir kabuklu ve eklembacaklı hayvandır . Ana özelliklerini bilmek, gördüğünüz gibi, birkaç terim tanımlamanız gerekir. Bir eklembacaklı , vücudu iki taraflı simetriye sahip, birkaç parçadan oluşan, eklemli parçalara sahip ekleri olan ve örtü olarak bir kütikül içeren bir omurgasızdır. Bu grupta kabukluları bula
 • popüler tanım: kontraktürü

  kontraktürü

  " Kontra " olarak çevrilebilen Latince kontrür kelimesi, kontrat olarak kendi dilimize gelen kontrat ile sonuçlandı. Buna istemsiz olarak bir veya birkaç kasta meydana gelen uzun süreli kasılma denir. Kontraktürler süre ve yoğunluktaki kramplardan farklıdır: kontratlar çok ağrılıdır ve birkaç hafta sürebilirken, kramplar daha az ağrıya neden olur ve daha hızlı biter. Ayrıca, şu anda masaj
 • popüler tanım: kar

  kar

  Kar kelimesinin etimolojik kökenini belirlemek, açıkça Latince olduğu için basittir. Spesifik olarak, sırayla Yunanca "nifás" dan çıkan "nix, nivis" den türemiştir. Bu "kar taneleri" olarak çevrilebilir. Kar , katı halde meteoroloji fenomeninden dolayı bulutlardan düşen donmuş suya verilen addır. Kar, yerküre yüze
 • popüler tanım: sokak

  sokak

  Latince kelimesi “yol” olarak çevrilebilen , dilimize sokak olarak geldi. Binalar arasında kalan ve halkın söz konusu bölgedeki hareketini sağlayan halka açık bir yoldur . Sokaklar şu anda kaplıdır , ancak eski zamanlarda kaldırım kullanmak olağandı. Bazen, özellikle az trafik olan yerlerde, kum veya toprak sokakları vardır. Araçların ve bireyle