Tanım adli

Latince adli terim, dilimize adli olarak geldi. Kraliyet İspanyol Akademisi ( RAE ) sözlüğünde belirtilen ilk anlam, forumla bağlantılı olan anlamına gelir: mahkemelerin nedenlerini duyup tanımladıkları veya belirli bir konuyu bir izleyici önünde görüşmek üzere uzmanlar toplantısı.

Adli kelimenin kökeni forumda bulunur, çünkü eski forumlar bu görevin yapıldığı sitelerdir. Bugün iki adli tıp okulundan bahsedebiliriz: tıp doktorlarının eğitim gördüğü Latince ve adli tıp doktorlarının çıktığı yer olan Anglo-Sakson .

Daha spesifik bir ifadeyle, adli tıp doktorları diğerleri arasında aşağıdaki görevleri yerine getirebilir:

* Hekimlerin mağdurları tedavi ederken, performanslarını gösterdikleri sorumluluk derecesine özellikle dikkat ederek profesyonel performansları hakkındaki görüşlerini ifade etmek;

* ölüm şiddetli bir şekilde gerçekleştiyse, sebeplerini ve saldırganın kullandığı mekanizmayı belirleyin;

* Adaleti uygulamada ve örneğin ceza kanunu veya biyolojik olayların komisyonuyla ilgili tüm şüphelerin boşaltılmasında yetkililerle işbirliği yapmak.

Çok sayıda edebi, televizyon ve film kurgusu eserinde görülebileceği gibi, adli tıbbın adli tıp alanındaki katılımı esastır. Güvenlik güçleri bir ceset bulduğunda ve ölümün şiddetli bir şekilde meydana geldiğinden şüphelendiğinde, genellikle iddia edilen suç mahallinde, aralarında Muhafız Hakimi ve adli doktorun bulunduğu birkaç karakter ortaya çıkar.

Adli doktorun çalışması, cesedin ve ölümün gerçekleştiği yerin gözlemiyle başlar. Ölüm nedenlerini ve zamanını belirlemek için gerekli olduğunu düşündüğünüz herhangi bir maddeyi toplamalısınız. Görevlerinden bir diğeri, oyuklarını açmaya başlamadan önce bedeni dışarıdan keşfetmekten oluşan otopsidir. Karın, torasik ve kranial boşluklara odaklanır, daha sonra daha derinlemesine incelenen uzman laboratuvarlara gönderilen numuneleri alır.

Tavsiye
 • tanım: yapı

  yapı

  Yapı , soyut bir şekilde de kullanılabilmesine rağmen, vücudun parçalarının dağılımıdır . Latin yapısından gelen kavram, bir bütün içindeki parçaların düzenini ve düzenini ifade eder. Bu tanımdan, yapı kavramı sayısız uygulamaya sahiptir. Bir binanın veya bir evin ana bölümlerinin ve ayrıca inşaat için destek görevi gören zırhın veya tabanın dağıtımı ve düzeni olabilir. Örneğin: "İlk bakışta çok modern bir
 • tanım: dil

  dil

  Dil (Latince kelime dilinden gelir) bir sosyal grubun dilidir . Terimin etimolojisi bizi "özel mülkiyet" olarak çevrilebilecek bir Yunanca kelimeye yönlendirir. Bu mülkiyet sorunu, bir dilin, tipik bir topluluk için tipik olan sözcük ve / veya jestlerden oluşan iletişimsel bir sistem olduğu gerçeğiyle bağlantılıdır. Bu sistemler ka
 • tanım: infrasound

  infrasound

  Infrasound , fizik alanında kullanılan bir kavramdır. Bu, ses dalgasına verilen, düşük titreşim frekansından dolayı , insan kulağı tarafından tespit edilmeyen isimdir. Bir dalganın , yayılması bir vakumda veya fiziksel bir ortamda gerçekleşebilen periyodik bir hareket olduğunu unutmayın. Ses dalgaları duru
 • tanım: didaktik metin

  didaktik metin

  Metin, bir sistemde kodlanmış, bir anlam birimi oluşturan ve iletişimsel bir amacı olan tutarlı bir işaretler kümesidir . Didaktik, diğer taraftan, pratik öğretim yöntemleriyle bağlantılı pedagoji alanıdır. Bu nedenle didaktik metin , öğretme amacına sahip olan metindir . Bu tür metinlerin eğitim yönelimi vardır ve pedagojik teorilerin kılavuz ilkelerini yakalamaya çalışır. Genel anlamda, edebiyat did
 • tanım: devamsızlık

  devamsızlık

  Devamsızlık teriminin tam anlamıyla girmeden önce belirlenmesi gereken ilk şey etimolojik kökeninin bilinmesidir. Bu durumda, Latince'den türeyen ve bu dilin iki unsurunun toplamının bir sonucu olduğunu ortaya koyabiliriz: - "Uzak olanı" olarak çevrilebilecek "Absentis". "Etki
 • tanım: Döneminin

  Döneminin

  Ergenlik öncesi evreye öncülük olarak bilinir. Ergenlik (Latince adolescentia kelimesinden gelir) çocukluktan sonra gelen ve ergenlik döneminden başlayarak yaşam süresi olduğundan, preadolescence her iki yaş arasındaki ara veya geçiş aşamasıdır . Gelişimi her insanda değişiklik gösterdiğinden, önceden eğitimin kesin bir tanımı yoktur. Genellikle, bir ön ergen