Tanım teftiş

Muayene Latin teftişinden gelir ve teftişin eylemini ve etkisini ifade eder (inceleme, soruşturma, gözden geçirme). Genelde görme ile yapılan bir fizik muayenedir .

teftiş

Bir muayenenin amacı, hangisinin normal olduğunu belirlemek için önemli fiziksel özellikleri bulmak ve bunları anormal özelliklerden ayırt etmektir. Bu anlamda, yasalara uygun olduklarını doğrulamak için şirketler veya işletmelerin denetimlerini geliştirmek mümkündür.

Yasa kapsamında, oküler denetim olarak bilinen şeyin olduğunu not etmek ilginçtir. Özellikle, bu yargıç tarafından yürütülen bir titizlik olup, kendisi tarafından tanıkların ve çeşitli uzmanların gözünde, gerçekleşen bir olay sahnesinin incelenmesinden oluşur. Bu şekilde, vaka hakkında daha fazla bilgi sahibi olacak ve daha sonra analiz ettiğiniz ve bulduğunuz konuların her birini toplayacak bir belge, bir kayıt yapacaksınız.

Askeri alanda denetim terimi de kullanılır. Daha doğrusu, bir teftiş dergisi olarak bilinen şeyden bahsetmek normaldir; bu, belirli bir rütbeden bir memurun gerçekleştirdiği eylemden ve askeri organların sahip olduğu farklı kaynakların ve malzemelerin durumunu kontrol etmekten ibarettir. .

Eğitim alanında da aynı şekilde teftişler var. Aynı şeyden sorumlu olan profesyonelde, ilk elden aynı istatistiklerini, mevcut problemleri ve öğretmenlerin ilgili planlarını ve didaktik programlarını yerine getirip getirmediğini bilmek için eğitim merkezlerine gitmesi gerekir.

Binalar, iş önlemleri ve araçlar arasında, yasaya ve herkes için en iyi yaşam kalitesine uyumu sağlayan denetimler de bulunmaktadır.

Tüm bunları unutmadan, bilgisayar alanında Fagan teftişi olarak bilinen şey hakkında konuşmak zorunda kalacağız, ki bu belge veya yazılıma sahip olabilecek olası hataların araştırılmasında kapsamlı bir çalışmadan başka bir şey değildir.

Bir denetçi, denetimleri yapandır. Genel olarak, bu kişi, görevlerini yerine getirmek ve ilgili kararları almak için mevcut yasalara ve mevcut düzenlemelere göre gerekli fakültelere sahiptir. Örneğin bir restoran, sağlık ve hijyen kurallarını kontrol etme yükümlülüğü bulunan bir müfettiş almayı reddedemez.

Müfettiş, denetlenecek bölge içerisinde bulunduktan sonra, ne bulduğunu not eder ve kurallara göre bir karar verir. Restoran örneğini takiben, teftiş mutfakta ya da yiyeceklerin kötü durumda olduğunu tespit ederse, denetçi kapatmaya karar verebilir ya da böyle bir yetkiniz yoksa, devam etmek ve uygulamak için üstlerinize bilgi vermeniz gerekecektir. yasa

Denetim, bir şirketin mali durumunu kontrol etmek için de yapılabilir. Bu durumda, bir devlet müfettişi, şirketin faturalarınızı gözden geçireceği vergileri ödeip ödemeyeceğini ve her satış için kanıt sağladığınızı kontrol etmekten sorumlu olacaktır.

Tavsiye
 • popüler tanım: mum

  mum

  Mum , çoklu kullanımlara sahip bir konsepttir . İçinde bir fitil olan, katı tip bir yakıtla ( parafin veya balmumu gibi ) örtülmüş olan nesne olabilir. Mumlar ışık vermek için yanar. Örneğin: "Işık kesildi ve mumları bulamıyorum!" , "Ateş, kadın evini terk ettiği ve bir bezle masaya düşen yanan bir mum bıraktığı için gerçekleşti" , "Bu akşam bir akşam yemeği yiyeceğiz mum ışığında romantik . " Her ne kadar mumlar bir tarihe y
 • popüler tanım: kasırga

  kasırga

  Bir kasırga kasırga gibi bir rüzgardır . Terim genellikle kasırganın eş anlamlısı olarak kullanılır, ancak bu kavram güçlü rüzgarlar ve bol yağmurlu bir alçak basınç merkezinin etrafındaki dolaşımla karakterize edilen tropikal siklon anlamına gelir. Kasırga, şiddetli bir dönen hava kolonudur . Bu oluşum bir bulut ve d
 • popüler tanım: Güney Afrika'da bir kabile

  Güney Afrika'da bir kabile

  Şimdi bizi işgal eden kafre teriminin anlamını bilmek için, öncelikle, etimolojik kökenini keşfetmesi gerekir. Bu durumda, bunun Arapça'dan türeyen bir kelime olduğunu belirleyebiliriz. Aynen "pagan" olarak çevrilebilen "kafir" kelimesinden türemiştir. İspanyol Kraliyet Akademisi ( RAE ) sözlüğünde belirtilen ilk anlam, şu anki Güney Afrika bölgesinde, İngiliz Kafeteryası olarak bilinen eski koloninin sakinleri anlamına geliyor. Dolayısıyla, Kaffir'
 • popüler tanım: karakurbağası

  karakurbağası

  Kurbağa çoklu kullanım bir kavramdır. Genel olarak, terimi kısa bacakları, şişkin gözleri ve siğil cildi ile karakterize olan bir hayvana atıfta bulunur. Kurbağa bir amfibidir : solungaç halindeki solungaçlardan nefes alır ve daha sonra erişkinliğe ulaştığında akciğer tipi solunum gelişimine yol açan bir metamorfoz geçirir. Kurbağalar ayrıca kuyru
 • popüler tanım: anma

  anma

  Anma kavramı, anma eylemini ve sonucunu ifade eder: bir yıldönümünü kutlamak , birini ya da bir şeyi hatırlamak . Terim, Latincelik hatıra kelimesinden türemiştir. Örneğin: "Cumhurbaşkanı Ordu Günü'nün anısına öncülük etti" , "Bağımsızlık iki yüzyıllık anısına, gelecek ay Ulusal Tarih Müzesi'nde bir sergi açılacak" , "Anma olayının ne zaman gerçekleşeceği henüz bilinmiyor. ". Anma törenleri genellikle belir
 • popüler tanım: istifa

  istifa

  İstifa , çeşitli kullanımlara sahip bir terimdir. Bir gerileme veya bir sorunun pasif kabulü olabilir. Örneğin: "İstifa ile çocuk çantasını aldı ve evi terk etti" , "Oyuncu antrenör tarafından alınan önlemi istifa ile kabul etti" , "Böyle bir felaketten sonra istifa için sadece oda var . " Bir kişi i