Tanım ruhban sınıfı

Latin din adamlarından çıkan din adamları kavramı, din adamları grubunu belirlemeye izin verir (yaşamlarını bir kurum çerçevesinde dini faaliyetlerle kutlayanların bildiği gibi). Bu bağlamda, terim Katolik Kilisesi'nin rahiplerinden bahsetmek için kullanılır.

ruhban sınıfı

Din adamının özellikleri her dine bağlıdır. Genel olarak, ritüelleri yönettiği ve doktrin ve vaaz verme öğretisine adandığı söylenebilir. Vaftiz, sünnet ve evlilik, din adamlarının yürüttüğü eylemlerin ve kutsallıkların bazılarıdır.

Din adamlarının hem tapınakların içinde hem de ibadet yerlerinde ve dışında da hareket edebildiklerine dikkat edilmelidir. Böylece, din adamlarının örneğin okullara veya hastanelere vaaz vermeleri mümkündür.

Bazı ülkelerde din adamları özel yasalarla korunmaktadır, çünkü din adamları dini yargı yetkisine sahiptir . En azından kısmen devlet düzeyinde finanse edilmesi de yaygındır. En sık, her durumda, sadıkların kendilerini bağışlarıyla finanse etmeleridir.

Hristiyanlık, din adamlarını düzenli (dini yoksulluk, itaat ve iffet yeminine bağlı olarak) ve laik (böyle yemin etmeyen din adamlarına) ayırır.

Hristiyan düzenli din adamlarının hiyerarşik organizasyonu üst sınıfta papa, ardından başpiskoposlar, piskoposlar ve rahipler var . Herkes dini dindarlık (yani cinsel ilişkide olmanın imkansızlığı) gibi belirli normlara uymalı ve bunlara saygı göstermelidir. Bu din adamında kadınların emir alamadığı belirtilmelidir.

Birçok din hiyerarşik olarak bölünmüştür ve çoğunda din adamları terimi, örgütlerinin temellerinden biri olarak görülmektedir .

Ortodoks Kilisesi ve Katolik Dininde din adamları

Elbette ortak olarak paylaştığımız dinlerden ikisi Rus Ortodoks Kilisesi ve Katolik Kilisesi ; Ancak bunlar arasında, tarih boyunca onları birbirinden ayıran farklılıklar da vardır. Her ikisinde de, insanların din adamlarının bir parçası olmak için karşılamaları gereken şartlar farklıdır.

ruhban sınıfı Rus Ortodoks Kilisesi'nde din adamları, Roma Katolik Apostolik Kilisesi'ne göre belirgin farklılıklar sunar; ama kuşkusuz ki en çarpıcı özellik, erkeklerin aynı zamanda rahip olabilen tek insanlar olmasına rağmen, bir aileye sahip olmakta ve yaşamı sevmekte sorun yaşamamaktadır .

Bu demek oluyor ki, bu Kilise Deacons ve Rahipler'de serbestçe özgürlüğü seçen ya da yaşamlarını Tanrı'ya hizmet etmeye adayan ama aynı zamanda bir aileleri olduğu anlamına gelir. Bu konuda sipariş vermek isteyenlerin uyması gereken tek şart, bir kereden fazla evlenmemiş olmalarıdır . Buna karşılık, bekarlığı tercih edenler, yeminlerini yerine getirmeli ve onaylandıktan sonra bekarlığa devam etmeyi teklif etmelidir.

Her iki kurum arasındaki ilişkiler, ideolojik farklılıklar, inanç ve her birinin incil öğretilerine yaklaşma biçimi nedeniyle her zaman hassas olmuştur. İki kurum arasındaki açık fark, Ortodoks Kilisesi'nin, Katolik Papa'nın bütün Hristiyanlar üzerindeki mutlak yetki alanını reddettiğidir. Böyle bir noktaya göre, onlarca yıl boyunca Katolik Papa, Rusya'yı ve Rus Patrik Roma'yı ziyaret etmiyor.

Ortak kökene sahip olan her iki din arasındaki büyük bölünme, MS 330’da İmparator Konstantin’in görev süresi boyunca Konstantinopolis’te Yeni Roma’nın kurulmasıydı. O zamandan bu yana, her iki kurumdaki normlar kademeli olarak değişecek ve sonuç olarak din adamlarının uyumu Her birinin de olur.

Ortodoks dini durumunda, bir piskoposun, piskoposun iradesine uymazsa, Patrikhane'nin emirlerine sert bir şekilde cevap vermek zorunda olmasa bile, mutlak bir güce sahip olması gerektiği belirlenmiştir. Katolik Kilisesi durumunda, piskoposlar ve rahipler Papa'nın iradesine cevap verirler; ve öncekilerden ikincisi: bu şekilde üçgen bir hiyerarşi kurulur.

Tavsiye
 • tanım: hamilik

  hamilik

  Korumacı bir koruyucunun geliştirdiği işlev ve çalışmadır. Öte yandan, koruyucu, yükümlülüğü, toplumun çıkarlarına bakmakla yükümlü olan kişidir . Terimin en geniş anlamında koruyucu koruyucudur. Her neyse, her neyse, genel müdürlük nosyonu, yönetimi onu ulusal yapısına tam olarak dahil edememiş bir Devlete bağlı olan bir bölge ile ilişkilendirilir. Bu şekilde, bu Devletin makamları
 • tanım: Hacker

  Hacker

  Hacker terimi İngilizce'den bilgisayar uzmanına atıfta bulunur. Konsept, bir bilgisayar korsanına (özel verileri kontrol altına almak veya özel verileri elde etmek için yasadışı bir şekilde erişen bir kişi) veya bilgisayar güvenliğini korumak ve geliştirmekten sorumlu bir uzmana atıfta bulunabileceği için iki geniş anlama sahiptir. Her iki anlam da sö
 • tanım: html

  html

  HTML , İnternet sayfalarının geliştirilmesi için kullanılan bir işaretleme dilidir . Bu, Köprü Metni Biçimlendirme Dili , yani Köprü Metni için Belge Biçimi Dili olarak çevrilebilecek Köprü Metni Biçimlendirme Dili'ne karşılık gelen kısaltmadır. SGML (Standart Genelleştirilmiş İşaretleme Dili) etiketlerinden ortaya çıkan açık bir formattır. Genel olarak "Genelleştir
 • tanım: koruma

  koruma

  Koruma , etimolojisi bizi Latin avukatına götüren fiil korumaya ilişkin bir terimdir. Koruma eylemi, herhangi bir hasarı veya bozulmayı önlemek amacıyla bir şeyin önceden bakımı, korunması veya savunulmasından ibarettir. Dolayısıyla, koruma , farklı alanlarda ve şeylerin niteliklerini veya bütünlüğünü korumak için farklı şekillerde geliştirilebilir. Örneğin, doğal cazibe merk
 • tanım: Bakiye kontrol ediliyor

  Bakiye kontrol ediliyor

  Bilanço , her birinin bakiyesiyle birlikte (borçlu veya alacaklı) hesapların toplam borç ve alacaklarının listesini görüntülemek için kullanılan finansal bir araçtır . Bu şekilde, bir finansal bildirimin temel bir özetini oluşturmayı sağlar. Bununla birlikte, herhangi bir şirketin muhasebe ve finansal yönetimi kapsamında, yukarıda belirtilen doğrulamanın yanı sıra başka bir bakiyenin varlığının gerekli olduğunu vurgulamalıyız. Özellikle, bilançoların hazırlanm
 • tanım: altıgen

  altıgen

  Bir altıgenin etimolojisi , sırayla Yunan altıgeninden türetilen Latince hexagōnum kelimesini ifade eder. Konsept altı kenarı ve altı açıları olan bir çokgene hitap eder. Bir poligon fikrinin, düz çizgilerle sınırlandırılmış bir düzlemin parçasına gönderme yapmak için geometride kullanıldığını hatırlayın. Bu nedenle, düz bir geometrik