Tanım mektup başlığı

Antetli kağıt, bir sayfanın üst kısmında yer alan ve bir bireyin, şirketin vb. Terim ayrıca bir yazının adreslendiği birinin adını veya adını da belirtebilir.

mektup başlığı

Bir telefon şirketinin müşterilerine merkezlerini taşıyacaklarını bildirmek için gönderdikleri bir not alın. Antetli kağıt, işletmenin logosunu ve ardından ticari adını ve şirket adını sunar . Bu nedenle, alıcı söz konusu metnin yazarlığını bilmek uzun sürmez.

Kurumsal alanda antetli kâğıt firmanın kimliğini göstermek için çok önemlidir. Tüm yazılı iletişimlerin, kurumun tek tip bir estetik geliştirmesine ve imajını pekiştirmesine izin veren aynı antetli kağıdı içermesi olağandır.

Antetli kağıdın bu çerçevede bir pazarlama aracı olduğu düşünülebilir. Genellikle renkleri ve tipolojiyi şirketin diğer içerikleriyle paylaşır: özelliklerin seçimi, iletilmesi veya yansıtılması amaçlanan değerlerle bağlantılıdır.

Antetli kağıtların internetten ücretsiz indirilebileceği unutulmamalıdır. Pek çok web sitesinde, herkesin kendi içeriğini oluşturmak için yazdırabileceği veya kendi ihtiyaçlarına ve tercihlerine göre bunları kullanmak için doğrudan dijital olarak değiştirebileceği genel antetli kağıtlar vardır.

Önemli olan, antetli kağıdın kolayca anlaşılabilir verilerle her zaman net olmasıdır . Kafa karıştırıcı veya yanıltıcı bir antetli kağıt, fonksiyonunu tam tersi şekilde yerine getirmez.

Tavsiye
 • popüler tanım: dikkatli

  dikkatli

  Circumspectus Latince kelimesi circumspect olarak İspanyolca'ya geldi. Bu sıfat , sünnetle hareket edenlere isim vermek için kullanılır: yani ılımlılık, dekorum, ciddiyet ve formalite . Örneğin: “Kayınpederim mahrum bir adamdı ve bütün ailesi için her zaman bir örnek niteliğindeki kurallara tamamen uyuyordu” , ”“ Sünnetli ve zarif bir mimarım olan komşumun iki ay kaçak suçlu olduğuna inanamıyorum. Kanun " , " Yeni oyund
 • popüler tanım: antihero

  antihero

  Anti - kahramanlık kavramı, bir hikayede, geleneksel kahramanların sunduğu şeylerle örtüşmeyen davranışları ve özellikleri gösteren karakteri tanımlamak için kullanılır. Bu şekilde, eylemleri kahramanca olarak kabul edilebilse de, prosedürleri ve amaçları değildir. Kurmacada, çoğu zaman kahraman, bencilce, keşiş, küstahça ve ruhsuzdur ve kahramanca eylemi kurtuluşa kadar çalışır. Toplumsal tanıma ve yeni bir an
 • popüler tanım: sarmal

  sarmal

  Spiral teriminin anlamını keşfetmek için atılması gereken ilk adım etimolojik kökenini belirlemektir. Bunu yaparken Latince'den, özellikle “helisel” olarak çevrilebilecek “spiralis” ten geldiği gerçeğiyle karşılaştık. Bu, aşağıdaki bölümlerden oluşan bir kelimedir: "tirbuşon" ile eşanlamlı olan "spira" ve "-al" soneki. Spiral , bir noktanın etrafında
 • popüler tanım: cooperativismo

  cooperativismo

  Kooperatifçilik , kooperatiflerin tanıtımını ve organizasyonunu destekleyen hareket ve doktrindir: üyeleri ortak bir ihtiyacı karşılamak isteyen özerk toplumlar. Farklı prensipler işbirliğini yönetir. Bunlar, sorumluluk ve işbirliğinin etik değerleri olduğu için, tüm insanlar arasında evrensel olan bu tür bir şirket ve üyeleri tarafından saygı gösterilmesi gereken değerlerdir. En önemlilerinden biri ort
 • popüler tanım: kaos

  kaos

  Kaos teriminin tam anlamıyla girmeden önce etimolojik kökenini keşfetmek gerekir. Bu durumda, Yunanca'dan, tam olarak “derin ve karanlık bir uçuruma” atıfta bulunmak için kullanılan "khaos" kelimesinden geldiğini belirleyebiliriz. Dahası, Yunan mitolojisinde kaosun, karanlık tanrısı Erebus'u ve gecenin tanrıçası Nyx'i şekillendirmekten sorumlu olan kişiliğin olmadığı bir tanrı olduğu tespit edilmelidir. Genel olarak, kaos fikri dü
 • popüler tanım: ışığın yansıması

  ışığın yansıması

  Yansıtma genellikle bir durumun düşünce yoluyla analiziyle ilişkilendirilir. Bununla birlikte, fizik alanında yansıma (Latin refleksinden ) bir dalga veya ışın yönünde gerçekleşen bir değişikliktir . Bu değişiklik, dalgayı veya ışını orijinal ortamına geri döndüren iki ortamı ayıran alanda gerçekleşir. Işık alanında meydana gelen