Tanım kornet

Kornet terimi, bir boynuz küçültücüdür. Kavramı, bugle benzer bir rüzgar enstrümanı ima eder. Özelliğine göre, en yaygın yürüyüş ve askeri tören olmak üzere çeşitli alanlarda kullanılan kornet.

kornet

Müzisyenin dudakları ağızlıkta titreştiğinde ve hava akışı oluşturduğunda, sesi borazanın ürettiğinden daha ciddi olan metal bir müzik aletidir.

Kornet kökeni, direk kornası olarak da adlandırılan ve bir kemer şeklinde doğmuş ve daha sonra dairesel hale getirilmiş olan kornayı da içerecek şekilde bulunur. Bu araç postanın gelişini veya çıkışını bildirmek için kullanıldı. 19. yüzyılın başında, kornet sonrası pistonlar eklenmiş ve böylece çağdaş kornet ortaya çıkmıştır.

Kornetin sahip olduğu üç piston sayesinde tercüman sesin yüksekliğini değiştirebilir. Kornetler klasik müzik, caz ve askeri gruplarda kullanılıyor. Louis Armstrong, Don Cherry ve Herbert L. Clarke, tarih boyunca göze çarpan kornetçilerden bazıları.

Piston içermeyen bir kornet şimdi doğal kornet veya savaş bandı korneti olarak bilinir. Bu durumda, farklı sesler dudakların basıncına ve pozisyonuna göre elde edilir.

Belli istisnalar dışında yaklaşık bir buçuk oktavı kapsayan korneti kapsayan aralıkta, sesin yüksekliği, müzisyenin her an yaptığı havanın çıkarılmasıyla doğrudan ilgilidir. Nefesli çalgılar genellikle çok boşalır ve bu yüzden oynamaya başlamadan önce rahatlama durumuna ulaşmanız önerilir.

Birçoğu için cazip bir araç gibi görünse de, kendine özgü olması nedeniyle, kornet çalışmasının çok zor ve fedakarlık olduğunu unutmamak önemlidir, çünkü istenen melodileri üretmeye başlamak için çok zaman ve çaba harcar. Diğer enstrümanlarda, özellikle rüzgar ve sicimde olduğu gibi, öğrenmenin ilk aşaması, müzik yapımına izin veren bir anlayışa ulaşılana kadar karşı çıkan “direnişe” karşı sürekli bir mücadele ile karakterize edilir.

Kesin olarak, bir kornet kursuna başlamak için, her gün yenilenen, derin bir motivasyona ve engellerle yüzleşmek için duyulan hevese ek olarak, sabrınızla kendinizi kollamak gerekir. Tutkusu ve becerisi öğrenmemiz için bize ilham veren bir tercüman olan bir rol modelinin olması önerilir.

Genel olarak konuşursak, kornetin bir eliyle tutulduğunu ve diğeriyle yürütüldüğünü söyleyebiliriz; ikincisi, konveyörü döndürmek için kullanılır. Dudakların titreşimini olumsuz yönde etkileyebileceğinden ağızlık üzerine fazla baskı uygulamamak önemlidir.

Bir enstrümanın sesinin özellikleri, insan sesi veya yapay olarak yaratılmış olması, en önemli yönlerinden birini temsil eder, çünkü dinleyicinin teknik bilgisinden bağımsız olarak en fazla takdir edebileceği şey budur. Bu durumda, trompet ailesine ait bir araç bulduk ve her ikisi de, özellikle askeri alanda, daha büyük bir rol aldıkları müzik gruplarına çok özel bir parlaklık sağlamak için göze çarpıyor.

Kornet sesinin ilk özelliklerinden biri, sertliğine ek olarak, muhtemelen, her zaman savaşların başlangıcında veya sinyallerin gönderilmesi etrafında dönen bu cihazın orijinal uygulamalarını dikkate alarak açıklanabilecek bir şeydir. .

Bir borazan fikrinin ülkeye bağlı olarak bir konuşmacıya (konuşmacı) veya bilgi veren bir bireye atıfta bulunmak için de kullanılabileceği belirtilmelidir.

Tavsiye
 • tanım: obur

  obur

  Voraz , Latince bir terim olan vorax'tan gelen bir sıfattır. Konsept , çok hızlı beslenen ve çok miktarda yiyeceği tüketen birine aldırış etmeyi sağlar. Örneğin: "Aslan bir günde kırk kilograma kadar yiyebilen acayip bir hayvandır" , "Hiç bu kadar cesur bir erkek görmedim: üç hamburger ve bir pizza yuttuktan sonra, bir sandviç istedi" , "Bu çocuk çok acıklı Artık onu ne besleyeceğimi bilemiyorum . " Sıfat , çok fazla y
 • tanım: jargon

  jargon

  Jargon , belirli bir sosyal grubun üyeleri tarafından kullanılan özel ve tanıdık bir dildir . Bu tür bir lehçenin söz konusu topluluğun bir parçası olmayanlar için anlaşılması zor olabilir. Jargon genellikle kelimelerin anlamlarını gizlemek için doğar. Bu, örneğin, mahkumlar tarafından korunmalarının yetkililer tarafından ele geçirilmesini önlemek için kullanılan cezaevi jargonu için geçerlidir. Bu sebep, jargonda kullanılan
 • tanım: terapötik yoldaş

  terapötik yoldaş

  Eşlik eden kişi , eşlik eden (şirketini veya desteğini sağlayan). Öte yandan, terapötik bir durumun, hastalığın veya rahatsızlığın tedavisiyle bağlantılı olandır. Terapötik bir eşlikçi , tıbbi tedavi gören bir kişiyle işbirliği yaparak sağlık görevlisi olarak görev yapan bir profesyoneldir . Bu yoldaşlar otizm, şizofreni
 • tanım: karbonhidratlar

  karbonhidratlar

  Karbonhidratlar , karbonhidratlar , karbonhidratlar veya sakaritler , ilk iki bileşeni suda görünen aynı oranda olan hidrojen , oksijen ve karbondan oluşan organik maddelerdir. Teknik anlamda, karbonhidrat nosyonu çok kesin değildir, çünkü hidratlanmış karbon atomları değildir (H20 moleküllerine bağlı), ancak bu moleküller farklı fonksiyonel gruplarla ilişkili karbon atomlarından oluşur. . Karbonhidratlar, b
 • tanım: nakli

  nakli

  Transplant terimini Kraliyet İspanyol Akademisi ( RAE ) sözlüğünde aradığımızda, kelimenin yayının parçası olmadığını keşfettiğimizde şaşırabiliriz. Sonuçta, nakil , çok büyük ve sık kullanılan bir kavramdır: Ancak, RAE yalnızca nakil kelimesini tanır ( N olmadan). Gerçekte, trans- ve trans- önekleri aynı anlama gelebilir: "arkasında" olan veya "üzerinden" olanlara hitap ederler. Bu anlamda hem transplantasyon hem
 • tanım: doğurganlık oranı

  doğurganlık oranı

  Katsayı, iki büyüklük arasındaki bağlantıyı ifade eden oranı ifade eder. Öte yandan doğurganlık doğurganlığı ve üretme ya da çoğaltma yeteneğini ifade eder. Doğurganlık oranı fikri, tüm kadınların doğurganlık evreleri boyunca yaşayacakları ve her yaştaki ortalama doğurganlık hızlarına göre doğum yapacakları takdirde, kadın başına düşen ortalama doğum sayısını ortaya koymaktadır. Bir bölgedeki demografik değişikliklerin olası