Tanım şeytan ve cinlerin varlığını araştıran bilim

Demonoloji kelimesinin etimolojik kökenini Yunanca ve daha doğrusu iki kelimenin birliğinde buluruz. Bir yandan, "dahi" ya da "şeytan" anlamına gelen daimon ve bir yandan da "bilim" olarak çevrilecek . Bu şekilde şeytanolojinin, şeytanın sahip olduğu doğayı veya nitelikleri inceleyen bilim olduğu belirlenir.

şeytan ve cinlerin varlığını araştıran bilim

Geçmişte, Yunan kültüründe ve Hristiyanlıktan önce "şeytan" ın küçük bir tür tanrı tanımlamak için kullanılan bir kelime olduğunu, söz konusu kavramın daha derin bir tanımına girmeden önce altını çizmek önemlidir. ya iyi ya da kötü. Bununla birlikte, bu kavram, söz konusu dini doktrinin gelişi gerçekleştiğinde, şeytani olduğu gibi, kesinlikle olumsuz bir şey olarak kurulmuştur.

Demonoloji, şeytanların analizine adanmış bir teoloji sektörüdür. Çalışmaları, meleklerin incelemesine odaklanmış, meleklerin çalışmasına odaklanmış bir bilim dalı olan disiplin ile ilgilidir. Heinrich Kramer ve Jacob Sprenger'den "Malleus Maleficarum", Batı’nın Hıristiyan şeytanbiliminin anahtar eserlerinden biridir; burada Cadılığın inançlarının merkezi bir yönü ve inananlara yönelik potansiyel bir hasar olarak bahsetmektedirler. .

Demonoloji, kötü ruhların hiyerarşik bir sırasını adlandırmak ve izlemek için listeleri bir araya getirmekle sorumludur. Bu anlamda, benzer bir çalışmanın gerçekleştirildiği ancak nazik ruhlara odaklanan bir yapı olan meleklojiye karşı çıkan disiplindir.

Hıristiyanlığın ilkeleri, şeytani varlıkların cennetten düşen melekler olduğunu göstermektedir . Bu nedenle, düşüş, melek Tanrı'nın emirlerine saygı göstermediği için cennetten kovulduğunda meydana gelir. İlahiyatçılar bu isyankar davranışı, özgür irade olarak bilinen veya Yüce Varlığın eğilimlerini anlayamayan şeylere bağlar.

Her neyse, demonolojik profil referanslarını gruplayan temellerin kötü ruhları çağırabildiğini iddia edenlerden elde edilen bilgileri sunduğunu not etmek ilginçtir. Bu şeytani yüze gizli büyü sihirleri tarafından sömürülür.

Şeytan'ın tarih boyunca birçok farklı şekilde temsil edildiği ve aynı zamanda birçok farklı isim benimsediğinin altını çizmek önemlidir. Böylece, İncil'de Şeytan, Şeytan, Belial, Beelzebub, Prens veya hatta Ejderha adı altında bulabiliriz.

Dualiteyi düşünebileceğiniz Hristiyan dininin temeli olan, bu şeytanla temsil edilen ve insan ruhlarının imhasını gerçekleştirme görevi açık olan Sonsuz ile Kötülük arasındaki ebedi mücadelenin bir kitabı. Bununla birlikte, İncil'de bilindiği gibi, Mesih'in, şeytanı yenmeyi başaran ve yeniden dirilenlerin Kurtarıcısı olduğu tespit edilmiştir.

Temel tek tanrılı dinler, iyi niyetli bir Tanrının niyet ettiği şeye aykırı çalışan , doğaüstü düzenin maleik bir varlığı hakkındaki inancı paylaşır. Bununla birlikte, bu varlıklar tanrı haline gelmez, çünkü bu dinlerin özü, aynı zamanda, karşı karşıya kalan eşit güçte iki tanrının varlığının imkansızlığını ima eder.

Tavsiye
 • tanım: iğne

  iğne

  Kraliyet İspanyol Akademisi ( RAE ), sözlüğünde, Latince gelen iğne teriminin otuzdan fazla anlamını tanır. İlk anlam , bir noktada biten ve içinden bir ipliğin geçirilebildiği bir delik olması sayesinde dokuma, nakış veya dikiş için kullanılan uzun ve küçük bir eleman anlamına gelir. Örneğin: "Bugün b
 • tanım: gabardin

  gabardin

  İspanya Kraliyet Akademisi'nin ( RAE ) sözlüğüne göre gabardin , iki terimin birleşiminden ortaya çıkan bir kavramdır: palto (palto) ve tabardina ( tabardan türetilen: palto türü). Gabardinin ilk anlamı, direnci ve geçirimsizliği ile karakterize edilen bir kumaşı ifade eder. Ek olarak, gabardine, bu malzemeyle yapılan bir dış giysi denir. Gabardin kumaşı, bi
 • tanım: açılış

  açılış

  Açılış teriminin anlamını tam olarak girmeden önce kuracağımız ilk şey etimolojik kökenidir. Bu durumda, bunun Latince'den, özellikle “açık eylem” olarak çevrilebilecek “açılış” dan kaynaklandığını ifade etmeliyiz. Daha doğrusu, bunun iki farklı bölümün toplamının bir sonucu olduğunu söyleyebiliriz: - "Açık" olarak çevrilebilecek "aperire" fiili. -Projenin sonucunu belirtmek için kullanıl
 • tanım: alcohorexia

  alcohorexia

  Alcohorexia terimi, Royal Spanish Academy ( RAE ) sözlüğünün bir parçası değildir. Bununla birlikte, kullanımı tıp alanında çok sık görülür: Alcohorexia, aşırı miktarda alkollü içecek tüketen bir yeme bozukluğunun birleşimidir. Alcohorexia'nın, anoreksiya nervozayı alkolizm ile birleştiren bir hastalık olduğu söylenebilir. Bu rahatsızlıktan muzdarip ol
 • tanım: vatan

  vatan

  Belirleyeceğimiz ilk şey, terörist anlamın oluşumuna tam olarak girebilmek için bunun Latince'den gelen bir terim olduğudur. Özellikle etimolojik kökeni “toprak” olarak adlandırılabilecek “terra” kelimesinde bulunur. Terruño , kompakt toprağı adlandırmak için kullanılan bir kavramdır. Uzatma olarak, bu kavram
 • tanım: Pygmalion

  Pygmalion

  Pygmalion , kökenleri Antik Yunanistan'a dayanan mitolojik bir karakterin adıdır. Efsaneye göre, evlenecek ideal kadını bulamadıktan sonra, kadının varlığını hayat arkadaşı olarak değiştirmesine izin verecek heykeller geliştirmeyi tercih eden bir hükümdardı. Hikaye, Pygmalion'ın yarattıklarından birine aşık olduğunu, Galatea olarak vaftiz edildiğini anlatıyor. Tanrıça Afrodit , Pygmalion