Tanım teknolojik kaynaklar

Bir kaynak, bir ihtiyacı karşılayabilecek veya amaçlananı gerçekleştirebilecek her türlü yoldur. Diğer taraftan teknoloji, bilimsel bilginin pratik kullanımını mümkün kılan teori ve teknikleri ifade eder.

Teknolojik kaynaklar

Dolayısıyla, teknolojik bir kaynak, amacını yerine getirmek için teknolojiyi kullanan bir araçtır . Teknolojik kaynaklar somut ( bilgisayar, yazıcı veya başka bir makine gibi) veya maddi olmayan (bir sistem, sanal bir uygulama) olabilir.

Kesişen olarak da adlandırılan maddi olmayan kaynaklar, mevcut sistemlerin geliştirilmesinde gerekli olduklarını vurgulamalıyız. Bu nedenle, bu kategori altında hem teknik süreçlerin ne olduğunu üstlenmekten sorumlu olan personel hem de diğerleri arasında çeşitli bilgisayar sistemlerini kullanan kullanıcılar yer almaktadır.

Şu anda, teknolojik kaynaklar şirketlerin veya hane halkının önemli bir parçasıdır. Bu teknoloji her türlü işin gerçekleştirilmesinde kilit bir müttefik oldu mu?

Halen teknolojik kaynaklara sahip olan uygulamalar arasında, eğitim alanında verilen kullanımı vurgulayacağız. Dolayısıyla BİT denilen merkezler var, yani Bilgi Teknolojisi ve İletişim Merkezleri.

Bu teknolojik kaynakların öğretim alanında sunduğu birçok avantaj vardır. Ancak, hepsi arasında, farklı dersleri öğretirken dinamizm sağlamaları ve ayrıca öğrencilerin öğrenmesini büyük ölçüde kolaylaştırması. Öğrencilerin emrinde, farklı konuları anlamalarına ve özümsemelerine yardımcı olacak çok çeşitli metinler, videolar ve görsel-işitsel dosyalar vardır.

Aynı şekilde, çok daha çekici, eğlenceli ve pratik bir şekilde öğrenmeyi başarırlar. Bu nedenle, akademik sonuçlarının tartışılmaz bir şekilde iyileştirilmesinde tercüme edilen şey.

Bazı insanların okullara, kolejlere ve üniversitelere uygularken ve kullanırken teknolojik kaynaklara atfetmesinin tek dezavantajı, bazen sınıfların olağan şekilde gelişmesini engelleyen başarısızlıklar ve hatalar ortaya koymalarıdır.

Modern bilgisayarlar, hızlı internet erişimi, dahili bilgisayar ağları, akıllı telefonlar ve çok işlevli cihazlara sahip bir şirket, ürünlerinin veya hizmetlerinin özellikleri dışında pazarda başarılı bir şekilde rekabet edebilecek.

Teknolojik kaynaklar, şirketin üretimden ticarileşmeye, iç ve dış iletişim ve diğer tüm yönlerden günlük işlemlerini geliştirmeye yardımcı olur.

Evde, teknolojik kaynaklar akademik işler yapmak isteyenler veya sanal bir ofiste çalışmak veya uzak bir mesafede çalışmak isteyenler için yararlı olabilir. Örneğin internet erişimi olan bir bilgisayar gibi temel teknolojik kaynaklara sahip olmak için büyük yatırım gerektirmez. Ne kadar fazla yatırım olursa, son nesil kaynakları ve daha iyi kaliteyi elde etme olasılığı o kadar artar.

Tavsiye
 • tanım: obur

  obur

  Voraz , Latince bir terim olan vorax'tan gelen bir sıfattır. Konsept , çok hızlı beslenen ve çok miktarda yiyeceği tüketen birine aldırış etmeyi sağlar. Örneğin: "Aslan bir günde kırk kilograma kadar yiyebilen acayip bir hayvandır" , "Hiç bu kadar cesur bir erkek görmedim: üç hamburger ve bir pizza yuttuktan sonra, bir sandviç istedi" , "Bu çocuk çok acıklı Artık onu ne besleyeceğimi bilemiyorum . " Sıfat , çok fazla y
 • tanım: jargon

  jargon

  Jargon , belirli bir sosyal grubun üyeleri tarafından kullanılan özel ve tanıdık bir dildir . Bu tür bir lehçenin söz konusu topluluğun bir parçası olmayanlar için anlaşılması zor olabilir. Jargon genellikle kelimelerin anlamlarını gizlemek için doğar. Bu, örneğin, mahkumlar tarafından korunmalarının yetkililer tarafından ele geçirilmesini önlemek için kullanılan cezaevi jargonu için geçerlidir. Bu sebep, jargonda kullanılan
 • tanım: terapötik yoldaş

  terapötik yoldaş

  Eşlik eden kişi , eşlik eden (şirketini veya desteğini sağlayan). Öte yandan, terapötik bir durumun, hastalığın veya rahatsızlığın tedavisiyle bağlantılı olandır. Terapötik bir eşlikçi , tıbbi tedavi gören bir kişiyle işbirliği yaparak sağlık görevlisi olarak görev yapan bir profesyoneldir . Bu yoldaşlar otizm, şizofreni
 • tanım: karbonhidratlar

  karbonhidratlar

  Karbonhidratlar , karbonhidratlar , karbonhidratlar veya sakaritler , ilk iki bileşeni suda görünen aynı oranda olan hidrojen , oksijen ve karbondan oluşan organik maddelerdir. Teknik anlamda, karbonhidrat nosyonu çok kesin değildir, çünkü hidratlanmış karbon atomları değildir (H20 moleküllerine bağlı), ancak bu moleküller farklı fonksiyonel gruplarla ilişkili karbon atomlarından oluşur. . Karbonhidratlar, b
 • tanım: nakli

  nakli

  Transplant terimini Kraliyet İspanyol Akademisi ( RAE ) sözlüğünde aradığımızda, kelimenin yayının parçası olmadığını keşfettiğimizde şaşırabiliriz. Sonuçta, nakil , çok büyük ve sık kullanılan bir kavramdır: Ancak, RAE yalnızca nakil kelimesini tanır ( N olmadan). Gerçekte, trans- ve trans- önekleri aynı anlama gelebilir: "arkasında" olan veya "üzerinden" olanlara hitap ederler. Bu anlamda hem transplantasyon hem
 • tanım: doğurganlık oranı

  doğurganlık oranı

  Katsayı, iki büyüklük arasındaki bağlantıyı ifade eden oranı ifade eder. Öte yandan doğurganlık doğurganlığı ve üretme ya da çoğaltma yeteneğini ifade eder. Doğurganlık oranı fikri, tüm kadınların doğurganlık evreleri boyunca yaşayacakları ve her yaştaki ortalama doğurganlık hızlarına göre doğum yapacakları takdirde, kadın başına düşen ortalama doğum sayısını ortaya koymaktadır. Bir bölgedeki demografik değişikliklerin olası