Tanım mucize

Bir mucize bir durum, bir fenomen veya doğal ilkelerden açıklanamayan bir eylemdir ve bu nedenle ilahi bir varlığın katılımı ile ifade edilir. Bununla birlikte, terimin tanımı dini inançlara göre değişir.

mucize

Hristiyanlar için mucizeler, doğal olanı ve Tanrı'nın insanlara olan sevgisinin bir tezahürünü varsayan olaylardır. Her ne kadar bir mucizenin rasyonel doğrulanması Tanrı'nın varlığını kanıtlasa da, Hristiyanlığın teologları, dünyadaki ilahi varlığı belgelemek için bilimsel kanıtlar aramanın gerekli olduğuna inanmazlar.

Katolikler mucizevi gerçeği, tam olarak bilimsel bir açıklaması olmayan bir şey olarak tanımlarlar. Vefat eden bir kişi tarafından bir mucize gerçekleştiğinden emin olunursa, Vatikan onu güzelleştirmek ve kanonize etmek için ilerleyebilir.

Ateizm, mucizelerin kabul edilmesinin sağduyu eksikliği ile bağlantılı olduğunu savunur . Bu duruma göre, doğaüstü bir müdahale değil, bilgi ve bilgi eksikliğinden dolayı insan anlayışından kaçan olaylar.

Öte yandan, bilim, fiziksel dünyaya çok güçlü bir varlığın katılımının, bilimsel yöntemle analiz edilemeyeceğini doğrulamakla sınırlar; çünkü, Tanrı'nın varlığını deneyler veya denemelerle kanıtlamak mümkün değildir.

Günlük dil için, nihayet, bir mucize , harika veya sıra dışı herhangi bir şaşırtıcı olay olabilir.

Terimi tanımlayan bazı yazarlar

Filozoflara göre Karl Popper mucizeleri, bilimsel bir yöntemle anlaşılamayan gerçeklerdir, çünkü onlar doğaüstü bir fenomendir. Bununla birlikte, doğal yasalarla kanıtlanamayan olaylar olduğunu, ancak doğaüstü bir ajan tarafından da üretilmediğini vurguluyor.

Psikiyatrist Sigmud Freud ise, hayatımızın tarafsızlığını yasaklamaya çalışan herhangi bir inancı eleştirmek gerektiğini; Dünyanın kökenlerinden, bazı dinler, sıradan bir açıklaması olmayan olayların üstün bir varlık tarafından yapıldığını savunarak, hedefin alanını gasp etmeye çalışmışlardır. Freud, mucize kavramını toplumlarımızdan uzaklaştırmanın ve tüm olası yöntemlerle tarafsız sonuçlar almanın gerekli olduğunu garanti eder.

Mucizelerin var olmadığını söyleyen diğer bilim adamları, bilim alanında "olması" için temel şartlardan birine ve bunun mantıkla gösterilebileceğine güveniyorlar.

Kısacası, bir mucize, inananların nesnel olarak açıklanamayacağı ve bu nedenle böyle bir açıklama bulana kadar soruşturmaya devam edilmesi gerektiği ve inananlara yönelik olarak, belirli bir tanrı tarafından gerçekleştirilen bir eylem olduğu gerçeğidir. onun sadık aşkı göstermek ve onun inancını besler. Bununla birlikte, bu kavramın kendi içindeki bir olaya göndermediği, ancak söz konusu olayın analiz edildiği yoldan söz ettiği sonucuna varabiliriz.

Sonuç olarak, Katolik Kilisesi söz konusu olduğunda, mucizelerin azizleri ölü sadık kılınanlara ilan etmeleri için esastır ve ideolojilerine izleyiciler eklemeye çalıştıkları bir yol gibi görünüyor. . John Paul II'nin papalitesinin 25 yılı boyunca yaklaşık 2.000 yenileşme ve kanonizasyonun ilan edildiğini ve seleflerinin sadece birkaç yüzünü ilan etmek için birkaç yüzyıl geçmesi gerektiğini bilmek yeterli.

Geçtiğimiz yıllarda din adamlarındaki meslekten olmayan insanların sayısının azaldığını düşünürsek, bu gerçeğin daha fazla inanan işe almak için bir strateji içerdiğini söyleyebiliriz. Bu gerçeğin ironisi, bu dinin tek tanrılı olduğu ve gerçekte azizlerin putperest tanrılara muamele gördüğüdür .

Tavsiye
 • popüler tanım: maksimum kuvvet

  maksimum kuvvet

  Fizik için kuvvet , bir bedeni deforme edebilen veya hareket halini veya dinlenmeyi değiştirebilen nedendir. Konsept genellikle ağırlık tutma, bir şeyi taşıma veya itmeye karşı koyma becerisi ile bağlantılıdır. Diğer taraftan, en önemlisi , bir şeyin başarabileceği aşırı veya üst sınırdır. Maksimum güç, gönüllü bir
 • popüler tanım: cazibe

  cazibe

  Cazibe teriminin anlamını çözmeye başlamak için etimolojik kökenini keşfetmeliyiz. Bu durumda Latince kökenli bir kelime olduğunu söyleyebiliriz çünkü "atractio" dan geliyor. Bu, "birini getirme eylemi ve etkisi" olarak çevrilebilir ve söz konusu dilin açıkça sınırlandırılmış üç öğesinin toplamının sonucudur: -Ön "ad-", yani "doğru" anlamına gelir. - "Atılan" ile eşdeğer
 • popüler tanım: çıktı

  çıktı

  Çıkış , dışarı çıkma eylemi ve sonucunu ifade eder (yani, içeriden dışarıya doğru, rahatsız edici bir şeyden kurtulmak, bir yerden başka bir yere gitmek veya bir yere gitmek). Örneğin: "Üç aylık bir müzakere sonrasında oyuncu takımdan çıkışını belirtti" , "Çıkışımızdan birkaç dakika sonra depo çöktü ve çöktü" , "Bu sorundan çıkmama izin vermeyen bir yol bulmalıyım" . Çıkış, bir kişinin belirli bir odanın dışına e
 • popüler tanım: lordluk

  lordluk

  Señorío , bir beyefendinin egemenliğini veya gücünü alan isimdir. Konsept ayrıca, bu kişiye ait olan bölgeyi ve sahip olduğu statüyü veya onuru da ifade eder. Malikâne, vesayet ile özellik paylaşan bir ortaçağ kurum olarak anlaşılabilir. Kuzey bölgesinde ortaya çıktığı İspanya'da sıkça görülmüş ve daha sonra krallığın geri kalanına yayılmıştır. Hükümdarlar, Kraliyet'e önemli hiz
 • popüler tanım: alışveriş merkezi

  alışveriş merkezi

  Centro , Latin merkezden , başka şeylerin yanı sıra, insanların bir amaç için buluştuğu alana atıfta bulunabilecek bir terimdir. Diğer taraftan, Ticari , ticarete veya tüccarlara ait olan veya bunlarla ilgili olan bir isimdir. Reklamın Latince'de etimolojik kökeni olan bir kelime olduğunu vurgulamalıyız. Ve bu, şu Latin
 • popüler tanım: baskı

  baskı

  Latin baskısından , baskı , baskılamanın eylemi ve etkisidir (içeren, durdurma, yasaklama veya cezalandırma). Terim genellikle, belirli siyasi veya sosyal eylemleri engelleme gücünden alınan eylemlerden bahsetmek için kullanılır. Örneğin: “İşsizleri protesto eden şiddetli polis baskısı” , “Askeri baskı, bu ülkede binlerce kişinin ölümüne neden oldu” , “Toplumsal taşma karşısında, baskı gerekli” . Baskı yasal olabilir ( anayasa çerçevesin