Tanım sosyal boyut

Boyut fikri (Latince boyuttan gelir), bir faseti, yüzü, fazı veya bir şeyin durumunu belirtmek için kullanılabilir. Öte yandan sosyal, topluma bağlı olan şeydir: aynı bölgede belirli kurallar altında yaşayan bireylerin topluluğu.

Sosyal boyut

Bu tanımlardan toplumsal boyutun ne olduğunu anlayabiliriz. Buna toplumdaki insanlar ve yaşam arasındaki ilişkilerle bağlantılı faktörler kümesi denir.

Sosyal boyut, bir bireyin sosyalleşmesiyle ilgili olarak anlaşılabilir. İnsanlar sosyal varlıklardır: maddi ve sembolik ihtiyaçlarını bir grup olarak karşılarlar. Bir insan daima dolgunluğuna ulaşmak için başkalarına ihtiyaç duyar ve bu nedenle sosyal boyutlarına özgü tüm araçları geliştirmelidir.

Eğitimin sosyal boyutu ise, tüm vatandaşlar için erişilebilir olması gereken eğitim erişilebilirliği ile bağlantılıdır. Çalışma için uygun koşulların geliştirilmesi ve öğrencilerin eğitim politikalarının kararlaştırılmasına katılımları da bu sosyal boyutun bir parçasıdır.

Şirketler ve endüstriler alanında, sosyal boyut fikri, girişimcilerin toplum üzerindeki etkisiyle ilişkilidir. Bir proje ekonomik açıdan karlı olabilir, ancak kirliliği yarattığı (örneğin bir kimyasal fabrika gibi) veya zararlı alışkanlıkları (bir kumarhane, bir tombala salonu) teşvik ettiği için sosyal boyutu açısından olumsuz olabilir.

Tavsiye
 • popüler tanım: Petri kabı

  Petri kabı

  Julius Richard Petri , 31 Mayıs 1852'de Wuppertal şehrine ait Barmen'de doğan ve 20 Aralık 1921'de Zeitz'de öldü. Mikrobiyoloji konusunda uzmanlaşmış, hücre ekimi için bir konteynerin mucidi. Petri kabı olarak da bilinen Petri kabı , bu mikrobiyolog tarafından 1905'te Nobel Edebiyat Ödülü'nü alan doktor olan Robert Koch (1843-1910) ile işbirliği yaptığında tasarlandı. Petri kabı 1877'de
 • popüler tanım: dönem

  dönem

  Dönem , sırayla Yunanca bir arka plana sahip olan Latince sözcük döneminden gelen bir terimdir. Her ikisi de Kraliyet İspanyol Akademisi (RAE) tarafından kabul edilen, dönemin de bir dönem olarak yazılabileceğini ve söylenebileceğini not etmek önemlidir. Bu kavram zamana ve farklı dönemlere veya zamansal döngülere bağlanır . Bir şeyin zamansal
 • popüler tanım: kaçış

  kaçış

  Kaçış teriminin etimolojik kökenini belirlerken Latinceden geldiği gerçeğini buluyoruz. Spesifik olarak, bu iki bölümün toplamından gelir: ex , "remove" olarak çevrilebilir, ve "layer" ile eşanlamlı olan cappa . Kaçış veya kaçma eylemidir (bir hapsi veya tehlikeyi bırakma , kaçma , uzaklaşma). Örneğin: “Ünlü dola
 • popüler tanım: soru

  soru

  Soru etimolojik öncülü Latince quaestio'da olan bir kelimedir . Bağlama göre çeşitli kullanımları olan bir terimdir. Bir soru bir konu , bir konu veya tartışılan bir konu olabilir. Konular, tartışma veya analiz konusu olan konular olarak anlaşılabilir. Örneğin: "Hükümet henüz güvenlik meselesini çözmedi" , "İlk önce Lopez'in davasını çözeceğiz, sonra Solanas sorunuyla ilgileneceğiz, katılıyor musunuz?" , "Annenizle olan sor
 • popüler tanım: konjenerler

  konjenerler

  Latince kelimesi congĕner dilimize bir türdeş olarak geldi. Aynı cinsiyet veya kökene sahip olanı niteleyen veya özdeş bir türetmeden doğan bir sıfattır . Örneğin: "Birçok hayvan bir neslin ölümü için üzülüyor" , "Tüm muhaliflerin bu savaşa katılması gerektiğine inanıyorum" , "Muhalefetten, projelerimizi her zaman eleştireceklerini, anlayamadıklarımın, ustalar oyununa katılır ve taş koymaya çalışır " . Erkeklerin , kadınlar gibi birbirine
 • popüler tanım: doğrudan demokrasi

  doğrudan demokrasi

  Demokrasi, vatandaşların siyasi güç sahibi olduğu bir hükümet şeklidir . Bu gücün kullanılması, temsilciler aracılığıyla veya doğrudan yapılabilir. Temsilci demokrasisi , bu çerçevede, periyodik olarak geliştirilen serbest seçimlerden doğan temsilciler aracılığıyla yürütülen bir demokrasidir . Öte yandan, doğrudan demokra