Tanım inanç

İnanç kelimesi, Latince terimden kaynaklanır ve bir kişinin ya da toplumun neye inandığını adlandırmaya izin verir. Aynı zamanda bir kesinlik duygusu ve bir bireyin olumlu bir kavramını veya bir şeyi ifade eder.

inanç

"Oyunu kazanacağımıza inancım var", "Ayakta kalmamı sağlayan tek şey Tanrıya olan inancımdı", "İnanç adamları inanılmaz şeyler başarabilir", "Amcam Hıristiyan inancını savunuyor" .

Öte yandan inanç, bir şeyin doğru olduğunun veya belirli şeylerin geçerliliğini onaylayan belgenin doğrulanması veya doğrulanmasıdır ( "Yazan, kanuna inancı vermiştir" ).

Bu durumda, bugün elbette mevcut yasaları ve düzenlemeleri izleyerek kişinin iradelere, sözleşmelere veya benzeri belgelere inanç verme rolünü geliştirmeyi amaçlayan bir mesleğin olduğunu vurgulayabiliriz. Her ülkede bu konuda. Noterden bahsediyoruz.

İmana müdahale eden faktörler arasında ahlak, akıl ve duygular belirir . Ahlaki güç, inancın ilahi ceza korkusuyla veya belli bir ödülü kazanma hırsıyla yönlendirildiği zaman söylenir. Öte yandan, rasyonel güç geçmiş zamanların kanıtlarıyla karıştırılmış olan ilkeler tarafından beslenir. Son olarak, inanç özlemin bir özlemde başlangıç ​​noktası olduğu ve öznenin özgüvenini geliştirmeye katkıda bulunduğu zaman duygusal veya duygusal güç ortaya çıkar.

Genel olarak inanç, dinlerin otoritelerinin kendilerine sağladığı normlara sadık güven duyduğundan, dinlerin temeli veya dayanağı olarak oluşturulmuştur.

Dolayısıyla, açıkladığımız gibi, herhangi bir dine inanan kişinin aynı yüksek liderlere, yaptıkları açıklamalara ve vaaz ettikleri doktrinlere inanması esastır, çünkü ancak o zaman onlar kabul edebilir ve bunlara uyabilir. Ve her türlü dinin inanca sahip olduğunuz için gösterilemeyen unsurlara, durumlara ve gerçeklere dayandığını dikkate alarak, övülen her şeye inanamazsınız.

Tüm bunlar, herhangi bir dinin sebeplerden kaçtığı için iyi bir örnektir, çünkü temel direkleri bilimsel olarak açıklanamayan ya da sadece yazılı bir geleneğin meyvesi olan tezahürleri ya da olayları vardır. Bu anlamda, bunun bir örneğinin, herhangi bir doktrinde konuşulan mucizeler olduğu, inançlı inanç oldukları, çünkü anlatıldığı gibi gerçekleştiğine inandıkları gerçeği olduğu belirtilmelidir.

Bu anlamda, birçok kez kullanılan bir cümleyi de vurgulamalıyız: "inanç dağları harekete geçirir." Bu dua ile ifade etmesi gereken, eğer birisi imkansız görünen ancak güçlü bir şekilde başarabileceğine inanan bir hedefe ulaşmayı ümit ederse, kesinlikle başaracaktır.

İnanç kavramı, başka kelimelerle birlikte kullanılabilir: iyi niyet, dürüstlük ve doğrulukla bağlantılıdır; Öte yandan, kötü niyet kötülük ve katılık içerir. Ayrıca, hatalarla ve iletişim yoluyla tanınan ve ilgili açıklamalarla değiştirilen hatalardan da söz edilebilir.

Tavsiye
 • tanım: nüfus

  nüfus

  Nüfus kavramı Latin populatĭo teriminden gelmektedir . En alışılmış kullanımında kelime, belli bir yerde, hatta genel olarak gezegende yaşayan insanların oluşturduğu gruba atıfta bulunur. Aynı zamanda bir yörenin uzaylarına ve binalarına veya başka bir siyasi bölünmeye ve nüfusun eylem ve sonuçlarına atıfta bulunulmasını sağlar. Örneğin: "Nüfus liderl
 • tanım: apocopation

  apocopation

  Apocope kelimesi en uzak etimolojik köklerini Yunanca bulmasına rağmen, apoc Latinpe Latince kelimesinden gelir. Konsept, fonetikte, bir kelimenin sonunda belli seslerin giderilmesine atıfta bulunularak kullanılır. Kraliyet İspanyol Akademisi'nin (RAE) sözlüğüne göre, apokopun dişil bir isim olduğunu akılda tutmak önemlidir: bu nedenle "apocope" veya " apocope" olarak söylenmesi gerekir. Öte yandan apok
 • tanım: diyafram

  diyafram

  Diyafram Latince kelimesi, Latinceye diafragma olarak geldi; bu da bizim dilimizde diyaframdan türetildi. Kavramın içeriğe göre farklı anlamları vardır. Diyafram, karın boşluğunu göğüs boşluğundan ayırmaktan sorumlu olan kas liflerinden oluşan bir zardır . Bu doku tüm memelilerin vücudunda bulunur. Diyafram, hem solum
 • tanım: Kartezyen düzlemi

  Kartezyen düzlemi

  Kartezyen düzlemi teriminin tam anlamıyla analizine girmeden önce atacağımız ilk adım, onu oluşturan iki kelimenin etimolojik kökenini oluşturmaya devam etmektir. Bu nedenle, düzlem kelimesi Latince'den ve daha kesin olarak "düz" olarak tanımlanabilecek düzlem teriminden geldiğini belirleyebilir. Düzlem kavram
 • tanım: yapısalcılık

  yapısalcılık

  Yapısalcılık , veri setlerinin yapı olarak ele alınmasına dayanan bir bilim anlayışıdır. Bu yöntem birbiriyle ilişkili bilgileri sistemler olarak alır. Yapısalcılık araçlarıyla, örneğin toplumun , kültürün ve dilin çeşitli yönlerini analiz edebilirsiniz. Yapısalcılar, belirli alanları, bileşenleri birbirleriyle ilişkili yapılar olarak inceler. Anlamların üretildiği bu yapıl
 • tanım: boru hattı

  boru hattı

  Oleoducto iki Latince kelimeden oluşan bir kavramdır: olĕum ( "yağ" olarak çevrilebilir) ve ductus (anlamı "iletim" anlamına gelir). Bir petrol boru hattı, çeşitli mekanizma ve makinelerle donatılmış, petrolün ve diğer türetilmiş maddelerin geniş yüzeylerden aktarılmasını ve iletilmesini sağlayan bir borudır . İlk boru hatları 19. y